PL EN

Aplikacje

Swobodny przepływ informacji, elastyczność posługiwania się nią i szybkość dostępu stały się czynnikami decydującymi o sukcesie nowoczesnych organizacji działających w warunkach rynkowych. Szeroka gama aplikacji przeznaczonych do współpracy z platformą HiPath pozwala na rozszerzone wykorzystanie możliwości platformy zwiększając przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.

OpenScape Office

System OpenScape Office UC jest rozwiązaniem zunifikowanej komunikacji, dającym użytkownikom łatwe w użyciu, wbudowane w system usługi poczty głosowej, usługi konferencyjne, rozsyłanie wiadomości, mobilność, Contact Center oraz zarządzanie dostępnością. System jest dedykowany dla firm posiadających do 384 użytkowników.

Wbudowane funkcje zunifikowanej komunikacji, znacznie rozszerzają wartość połączenia telefonicznego, dając nowe możliwości biznesowe. OpenScape Office znacząco ogranicza utrudnienia i nieefektywność komunikacji. OpenScape Office jest kompletnym rozwiązaniem, zawierającym w sobie szereg przydatnych funkcji, które z pewnością będą przydatne w codziennym użytkowaniu.

Zarządzanie obecnością (Presence) - Każdy z użytkowników może ustawić swój status dostępności. Dzięki temu, inni będą wiedzieć, np. czy jest na spotkaniu, prowadzi rozmowę. Z chwilą, gdy będzie dostępny, będzie można się z nim skontaktować. Gdy jest się poza firmą, swój status dostępności można zmienić z użyciem telefonu.

Książki telefoniczne - OpenScape Office daje możliwość ujednolicenia książek telefonicznych oraz list telefonów, zbierając w jeden katalog wszystkie Twoje kontakty.

Lista ulubionych - Możliwość zebrania w jednym miejscu wszystkich kluczowych kontaktów.
Proste tworzenie np. listy kontaktów zespołu projektowego poprzez przeciągnięcie i upuszczenia nowego kontaktu.

Skrzynka poczty głosowej - Wiadomości pochodzące z połączeń stacjonarnych oraz mobilnych są przekierowane do skrzynki głosowej OpenScape Office. Informacje tam zawarte, są bieżące oraz można nimi zarządzać.

Skrzynka poczty faksowej - OpenScape Office zawiera osobistą skrzynkę faksową, która umożliwia odbieranie i wysyłanie wiadomości faksowych, w łatwy i podobny sposób do odbierania wiadomości email. Wiadomości faksowe mogą być następnie odczytywane, drukowane, przesyłane dalej oraz drukowane.

Rejestr połączeń - Wyświetla listę połączeń. Możliwość prześledzenia historii połączeń, nadawania priorytetów. Zestawienie połączenia do klienta, dostawcy lub innego kontaktu poprzez proste kliknięcie myszą.

Oddzwonienia (CallMe)  - Funkcja użyteczna dla osób chcących pracować zdalnie, z domu. Funkcja umożliwia dowolnej osobie w firmie na zamianę dowolnego telefonu, w dowolnym miejscu, w telefon firmowy, z zachowaniem stawek jak za połączenia wykonywane z biura.

Powiadomienia osobiste - W niektórych sytuacjach, brak szybkiej odpowiedzi ze strony odbiorcy może znacząco spowolnić pracę. Rozwiązaniem na to jest funkcja Powiadomienia osobistego, która w czasie rzeczywistym daje pełen wgląd i informuje o przychodzących wiadomościach. Powiadomienia mogą być wysłane w postaci wiadomości email, połączenia telefonicznego, wiadomości tekstowej. Powiadomienia są zależne od ustawionej dostępności, tak, więc można zastosować różne priorytety w zależności od tego, w jakim stanie dostępności się przebywa i jak należy w danej sytuacji zareagować.

Okienka wyskakujące (Popup) - Funkcja pozwala odróżnić połączenia ważne, od połączeń mogących poczekać.
Małe okienka pojawiając się w dolnej części ekranu informują o każdym pojawiającym się połączeniu.
W okienku zaprezentowana jest nazwa oraz numer telefonu osoby dzwoniącej. Połączenie można przekierować, odebrać lub nagrać, przy użyciu jednego kliknięcia myszą.

Zapowiedzi osobiste- Możliwość ustawienia wielu rodzajów zapowiedzi w przypadku, gdy jest się zajętym.
Osoba dzwoniąca może pozostawić wiadomość lub przeniesiona do innej osoby, mogącej odebrać połączenie w danej chwili.

Nagrywanie połączeń - Nagrywanie ważnych rozmów i późniejszy ich odsłuch, dzięki temu rozmowie można poświęcić pełną uwagę.

Instant Messaging - Wysłanie wiadomości do osoby z listy kontaktów, w celu powiadomienia np. o rozmowie oczekującej lub że będzie wymagana jej obecność w innej sprawie.

Integracja myPortal z Outlook - Ponieważ OpenScape Office jest w pełni zintegrowany z Microsoft Outlook, wszelkie kanały kontaktu i komunikacji są dostępne z poziomu jednego ekranu.
W ramach Outlooka można przeglądać, zarządzać wiadomości email, poczty głosowej i faksowej oraz udzielać na nie odpowiedzi. Statusy dostępności oraz powitania poczty głosowej mogą się zmieniać dynamicznie w oparciu o kalendarz Outlooka. Dzięki temu osoby dzwoniące mają najbardziej aktualny stan wiedzy na temat osoby, do której dzwonią. Ponieważ nie ma potrzeby obsługi kilku aplikacji bądź ekranów, produktywność pracowników ulega zwiększeniu.

Zestawianie połączeń z aplikacji - Funkcja dająca możliwość zaznaczenia i wybrania numeru, w obrębie bazy danych klienta, podpisu w emailu lub w CRM. OpenScape Office zestawia połączenie z dowolnej aplikacji w oparciu o zaznaczony numer.

Powitania osobiste - myAttendant - Funkcja najbardziej przydatna dla pracowników recepcji, administratorów biura, kierowników działów. Pojedynczy ekran pokazuje informacje o połączeniu przychodzącym, połączeniach zawieszonych oraz status dostępności osób z firmy. Sprawdź pocztę głosową współpracowników lub zmień ich status, oczywiście za zgodą użytkownika.

OpenScape Contact Center

System OpenScape Office Contact Center jest aplikacją mającą za zadanie poprawienie procesów obsługi Klienta, zmniejszenie ilości utraconych połączeń oraz poprawienie efektywności procesów sprzedaży.

Aplikacja ta znacząco rozszerza możliwości systemu OpenScape Office o narzędzia dotychczas dostępne w specjalizowanych rozwiązaniach Contact Center, które wymagały dodatkowych serwerów, kosztownego specjalizowanego oprogramowania oraz wykonania szeregu integracji.

Funkcjonalności zawarte w oprogramowaniu użytkownika - Desktopie:

 • Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, dla przetwarzania:
  – połączeń głosowych
  – oddzwonień
  – faksów
  – wiadomości e-mail
 • Raportowany status dostępności
 • Prezentacja statystyk w czasie rzeczywistym
 • Instant Messaging
 • Informacja o oczekujących połączeniach głosowych, faksach, oraz wiadomościach email
 • Prośby o wsparcie lub asystę
 • Włączanie dostępnych agentów w proces kierowania połączeń z użyciem funkcji telefonicznych lub poprzez kliknięcie myszą.
 • Raporty
 • Wyświetlanie statusu dostępności wszystkich abonentów OpenScape Office
 • Dostęp do listy połączeń
 • Nagrywanie połączeń (zależne od uregulowań prawnych)

System łączności bezprzewodowej – DECT

System Telefonia DECT - HiPath Cordless to rozwiązania bezprzewodowe dla urządzeń serii HiPath. HiPath Cordless to zintegrowany system łączności bezprzewodowej, który umożliwia korzystanie z komfortowych funkcji systemu HiPath. Łączność bezprzewodowa stanowi najlepszy sposób na uniknięcie ciągłych prób połączenia się z osobą nieobecną przy swoim biurku.

Rozwiązanie wpływa na wzrost efektywności łączności wewnętrznej redukcję kosztów i poprawę wizerunku firmy.

W systemie zastosowano dwa standardy łączności bezprzewodowej:

 • DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) – uznany standard dla łączności radiowej, który oznacza przede wszystkim doskonałą jakość dźwięku, niezawodnie zabezpieczając przed podsłuchem.
 • GAP (Generic Access Profile) - umożliwia współpracę aparatów
  bezprzewodowych różnych producentów. Hicom cordless EM w oparciu o powyższe standardy oferuje szereg funkcji użytkowych.

Aparaty Gigaset są wszechstronne i mobilne, łatwe w obsłudze i funkcjonalne. Duży wpływ na ich przyjazność ma 4-wierszowy wyświetlacz, który współpracuje z przyciskami do wybierania poszczególnych pozycji menu.

Zapewniają znakomitą jakość dźwięku i ochronę dostępu do całego systemu bezprzewodowego. Aparaty rejestruje się w systemie scentralizowanym, co oznacza, że inny użytkownik nie może bez upoważnienia uzyskać dostępu do systemu Cordless. Zasięg: do 50 m w budynkach oraz do 300 m na zewnątrz.

Słuchawka Gigaset Active (słuchawka w wersji przemysłowej).
Aparat odporny na wstrząsy i uszkodzenia. Jego klawiatura przystosowana została do obsługi w rękawicach ochronnych, co przeznacza ten produkt dla tych, którzy pracują w nietypowych warunkach. Akustykę zoptymalizowano w sposób dostosowany do środowiska o dużym natężeniu hałasu. Dodatkowym atutem aparatu jest możliwość przyłączenia zastawu nagłownego.

Stacje bazowe
Stacje bazowe tworzą komórki radiowe dla potrzeb łączności bezprzewodowej. Za pomocą łączy lub interfejsu są dołączane do modułu łączności radiowej w centrali lub bezpośrednio do układu sterowania systemem. W celu ochrony przed warunkami zewnętrznymi stacja bazowa może być zamknięta w ogrzewanej obudowie.

Przyłączenie do systemu
W zależności od pojemności systemu aparaty mogą być do niego podłączone za pośrednictwem centrali radiowej lub bezpośrednio z układem sterowania. Administrowanie danymi realizowane jest dla całego systemu przez oprogramowanie systemowe. Liczbę stacji bazowych i aparatów uzależniono od pojemności systemu.

Technologia wielokomórkowa
Chcąc osiągnąć pokrycie radiowe w budynku lub na obszarze firmy, stosuje się wiele stacji bazowych. Wówczas komórki radiowe stacji bazowych nakładają się na siebie, co zapewnia prowadzenie rozmów bez zakłóceń, jak i ich zestawianie na całym obszarze (roaming i przekazywanie połączeń).

Łączenie systemów w sieci
Połączenie systemów w sieć pozwala na rozszerzenie dostępności abonenta na całą sieć dzięki roamingowi między systemami i wykorzystaniu funkcji przekazywania połączeń. W sieci złożonej z maksymalnie 16 systemów funkcja roamingu międzysystemowego umożliwia dostęp do użytkownika poprzez ten sam numer wewnętrzny. W tym celu należy skorzystać ze specjalnego protokołu Siemensa o nazwie CorNet N. W innej lokalizacji słuchawka rejestruje się tam przy użyciu swojego kodu PIN i numeru książki telefonicznej. Przejmowanie połączeń pomiędzy systemami - funkcja ta opiera się na zamkniętej sieci radiowej z połączeniami międzysystemowymi. W sieci możliwe jest zapewnienie nieograniczonego dostępu w trakcie trwania połączenia dzięki funkcji "synchronizacji radiowej".

System łączności bezprzewodowej - WLAN

Rozwiązania HiPath Wireless zapewniają najbardziej elastyczne opcje użytkowania, jakie są dostępne. Sterowniki i punkty dostępu – AP można umieszczać w dowolnym miejscu w sieci – dlatego sieć bezprzewodowa może być budowana stosownie do potrzeb aplikacji bezprzewodowych i użytkowników, niezależnie od ograniczeń sieci kablowych.

To oznacza, że można umieścić sterowniki np. w jednym centralnym punkcie sieci (np. w centrum danych) ze względu na bezpieczeństwo czy oszczędność bądź też w jednym lub więcej węzłów, gdzie ruch bezprzewodowy jest duży. Scentralizowane sterowniki mogą nawet administrować punktami dostępowymi w odległych biurach i oddziałach.

Skalowalność
Rozwiązania HiPath Wireless odznaczają się również największą skalowalnością na rynku, a jeden sterownik obsługuje setki punktów dostępowych. Rozbudowa sieci jest prosta i polega jedynie na dodaniu punktów dostępowych, które sieć automatycznie wykrywa i konfiguruje. Siemens przyjął model „pay as you grow” („płacisz, gdy rośniesz”), co oznacza, że klient płaci tylko za te punkty dostępowe, których potrzebuje i nie musi już inwestować w nie w pełni wykorzystywane moce lub sprzęt.

Wysoka dostępność
Użytkownicy oczekują wysokiej jakości i niezawodności działania, a rozwiązania HiPath Wireless dają pewność, że nie spotka ich rozczarowanie. Redundancja jest wbudowana zarówno na poziomie sprzętu, jak i łącza, a funkcje pracy w razie awari (failover) po stronie radiowej oraz po stronie sterownika i sieci zapewniają niezakłóconą kontynuację działania. Inteligentne zarządzanie częstotliwością radiową wyrównuje obciążenia, a możliwości przejęcia pracy w razie awarii jeszcze bardziej zwiększają niezawodność funkcjonowania sieci.

Łatwość utrzymania
Łatwość utrzymania bezpośrednio wpływa na koszty operacyjne, koszty szkolenia i zatrudnienia, planowanie rozwoju sieci i uruchamianie nowych projektów, a także czas reakcji i poziom zadowolenia użytkowników. Rozwiązania HiPath Wireless są centralnie administrowane i proste do wprowadzenia, ponieważ poszczególne punkty dostępowe nigdy nie wymagają konfiguracji ani zarządzania. Nowe punkty dostępowe są automatycznie wykrywane przez sieć i konfigurowane według domyślnych parametrów, które są zmieniane tylko w razie określonych potrzeb.

Niezależność od sieci
Podobnie jak inne usługi sieciowe, mobilność przedsiębiorstwa powinna być niezależna od sieci przewodowej IP. Funkcje sieciowe i wymagania w zakresie obsługi użytkowników i aplikacji bezprzewodowych są różne od tych, jakie mają rozwiązania przewodowe. Architektura HiPath Wireless firmy Siemens jest niezależna od sieci IP i pozwala na niezależne działanie infrastruktury sieci bezprzewodowej i jej administracji, nie wymaga powielania infrastruktury ze względów bezpieczeństwa itp.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo użytkowników i sieci jest często uważane za punkt wyjścia każdego rozwiązania bezprzewodowego. HiPath Wireless zapewnia standardowe w branży funkcje uwierzytelniania, autoryzacji i kodowania w uzupełnieniu do szeregu jedynych w swoim rodzaju funkcji zabezpieczeń takich, jak logiczna segmentacja użytkowników, „captive portal” (przeadresowanie URL na stronę internetową) oraz inteligentne wykrywanie punktów dostępowych włamujących się do sieci i intruzów.