PL EN

Kontakt

Biuro techniczno - handlowe:
TCi Sp. z o.o.
ul. Sienna 83 (II p., wejście od ul.Żelaznej)
00-815 Warszawa

tel: +48 22 550 04 40
fax: +48 22 550 04 41

e-mail: tci@tci.com.pl
www: http://www.tci.com.pl

Siedziba firmy:
TCi Sp. z o.o.
ul. Postępu 15C
02-676 Warszawa

KRS: 0000213772
NIP: 521-33-03-342

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 PLN

Formularz kontaktowy

 

Lokalizacja