PL EN

Systemy monitoringu i bezpieczeństwa obiektów publicznych

O firmie

Zajmujemy się dostawą oraz instalacją systemów bezpieczeństwa zarówno krótkiego, średniego jak i dalekiego zasięgu. Oferowane przez nas systemy mogą pracować przez całą dobę, zarówno w dzień jak i w nocy, również z wykorzystaniem dodatkowych specjalizowanych pojazdów nadzoru wyposażonych w odpowiednie czujniki i radary, bezzałogowych statków latających UAV wyposażonych w osprzęt służący do obserwacji terenu.

  • wykrywanie włamań do systemów elektronicznych (elektrycznych) oraz światłowodowych,
  • zarządzanie bezpieczeństwem sieci IP.

Systemy te mogą być wykorzystywane przez wojsko, policję, straż graniczną oraz inne firmy i instytucje, który wymagają nowoczesnych i zaawansowanych systemów bezpieczeństwa .

Wykorzystanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz modułowa budowa pozwala na wdrażanie systemu w różnych konfiguracjach, w zależności od docelowego wykorzystania.

Ochrona portów lotniczych

System ochrony portów lotniczych (lotnisk) to zintegrowany system wykorzystujący zarówno urządzenia wewnątrz pomieszczeń jak i odporne na warunki atmosferyczne urządzenia wykorzystywane na zewnątrz budynków.

Monitorowanie odbywa się za pomocą systemów dalekiego zasięgu oraz średniego/krótkiego zasięgu pracujących w oświetleniu dziennym jak i w nocy. System wyposażony jest w kamery termowizyjne oraz nowoczesne systemy detekcji ruchu.

Oba rodzaje systemów nadzorowane są centralnie i działają przez 24 godziny na dobę, również w warunkach ograniczonej widoczności.

Ochrona obszarów przygranicznych oraz terenów rozległych

System ochrony obszarów przygranicznych oraz terenów rozległych dedykowany jest do monitorowania znacznych obszarów pozbawionych odpowiedniej infrastruktury technicznej a wymagających szczególnego nadzoru i monitorowania, np. terenów niezamieszkałych, obszarów o znacznej powierzchni, terenów górzystych oraz stref przygranicznych i podobnych.

W takim przypadku oferujemy rozwiązanie składające się z mobilnych systemów nadzoru (pojazdy z napędem 4x4), systemów elektronicznych ogrodzeń oraz z wykorzystaniem systemów wizyjnego monitorowania dalekiego zasięgu. W zależności od potrzeb mogą zostać wykorzystane również miniaturowe bezzałogowe statki latające (UAV) oferujące rozpoznanie terenu z powietrza w sytuacji gdy monitorowany obszar znajduje się poza zasięgiem wzroku oraz aparatury lub do śledzenia szybko poruszających się obiektów.

Ochrona rurociągów

System ochrony rurociągów jest zoptymalizowany pod kątem ochrony rurociągów przesyłania gazu, ropy i innych podstawowych produktów płynnych.

System ten zapewnia:

  • centralne zarządzanie,
  • wykrywanie zbliżenia się osób do rurociągu,
  • wykrywanie niewielkich wycieków.