PL EN

Serwisy internetowe

O firmie

Nasz dział rozwiązań informatycznych proponuje Państwu projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych usprawniających pracę firmy. Specjalizujemy się w następujących rozwiązaniach:

 • Wyszukiwarki pełnotekstowe z analizą gramatyczną, ze szczególnym uwzględnieniem gramatyki języka polskiego (Mnemosyne).
 • Systemy zarządzania treścią CMS.
 • Internetowe transmisje wideo na żywo (Liveos).
 • Tworzenie hurtowni danych oraz wdrażanie rozwiązań Business Intelligence.
 • Portale firmowe, oparte o powyższe rozwiązania.
 • Integracja systemów informatycznych.

Mnemosyne

Mnemosyne jest narzędziem służącym do przeszukiwania dokumentów tekstowych.  Jest produktem polskim i posiada wiele cech, szczególnie predysponujących go do obsługi dokumentów zapisanych w języku polskim:

 • W wyniku działania procesu analizy tekstu powstaje polski indeks zwrotów i wyrażeń.
 • Wyszukiwanie dokumentów odbywa się poprzez zadawanie zapytań w języku polskim, np. zapytanie „samochód” zwróci listę dokumentów zawierających wszelkie wystąpienia słowa „samochód” – samochody, samochodem, itd.
 • Wyświetlone wyniki wyszukiwania zawierają obok tytułu dokumentu podsumowanie z wybranym fragmentem tekstu, w którym wystąpiło dane słowo, dzięki temu przed sięgnięciem do dokumentu łatwo można dotrzeć do kontekstu wystąpienia zapytania.
 • Zastosowanie dodatkowych modułów językowych może polepszyć wyniki wyszukiwania, przez wyszukiwanie wystąpień synonimów, słów powiązanych, słów zawężających i uogólniających.

System Mnemosyne potrafi analizować dokumenty przechowywane w większości popularnych formatów, na przykład takich jak:

 • Microsoft Word (doc)
 • Microsoft Excel (xls)
 • Microsoft PowerPoint (ppt)
 • RTF
 • HTML
 • Adobe Acrobat (pdf)
 • dokumenty OpenOffice

Mnemosyne jest aplikacją osadzoną w ramach portalu. Możliwe jest tworzenie rozwiązań dedykowanych w oparciu o istniejące oraz nowe komponenty.

Systemy CMS

System CMS ułatwia zarządzanie dokumentami w formie cyfrowej. Tworzenie, modyfikacja, przepływ, publikacja i kasowanie dokumentów może podlegać kontroli i zatwierdzaniu według określonych reguł, odzwierciedlających dotychczasowe standardy panujące w firmie. Autoryzacja i predefiniowane role każdego użytkownika zapewniają efektywny i bezpieczny obieg dokumentów niejawnych. Wersjonowanie zapewnia dostępność wszystkich wersji poprzednich, wersji tymczasowych i opisu zmian.

CMS zapewnia również rozdzielenie treści (zawartości merytorycznej) dokumentów od ich projektu graficznego. Dzięki temu dokumenty uzyskują jednolitą szatę graficzną, a zmiany w ich wyglądzie czy treści są od siebie niezależne. Czynności takie jak zmiana domyślnej czcionki akapitu czy zastosowanie nowego szablonu dla pewnej klasy dokumentów nie wymagają więc ich ponownej edycji. Szablony dokumentów mogą być definiowane przez profesjonalnego grafika i natychmiast wdrażane do całej dokumentacji firmowej, lub - przed zastosowaniem - poddawane procesowi oceny, dopasowywania i zatwierdzania. Zbiór szablonów dostępny jest w postaci biblioteki, do wyboru podczas edycji.

Główne cechy systemu CMS:

 • Przechowuje i wersjonuje dokumenty.
 • Pozwala zdefiniować schemat przepływu i zatwierdzania dokumentów oraz kontroluje jego przestrzeganie.
 • Zapewnia bezpieczny i regulowany dostęp użytkowników do poufnych informacji.
 • Umożliwia łatwe tworzenie grup użytkowników (np. zarząd, analitycy biznesowi, marketing, human resources).
 • Integruje przepływ dokumentów; dostarcza dokumenty wszystkim zainteresowanym.
 • Obsługuje dokumenty w dowolnym formacie (pliki komputerowe zawierające tekst, obraz, dźwięk, strony WWW i inne).

Korzyści z zastosowania systemu CMS:

 • Zapewnienie możliwość łatwej indeksacji, przeszukiwania i dostępu do dokumentów, dzięki przechowywaniu ich w scentralizowanej bazie danych.
 • Wymuszenie przestrzegania reguł określających dostęp do informacji poufnych.
 • Zapewnienie uprawnionym użytkownikom dostępu do wszystkich poprzednich wersji dokumentu oraz opisu różnic pomiędzy wersjami (kto, co i kiedy zmienił).
 • Zarządzanie wieloma wersjami tego samego dokumentu.
 • Wymuszenie przestrzegania reguł przepływu dokumentów.
 • Rozseparowanie treści od wyglądu – ujednolicenie wyglądu dokumentacji tego samego typu, możliwość stosowania wzorów wyglądu (template), których zmiana przekłada się na automatyczną zmianę wyglądu dokumentów stosujących dany wzorzec.

Podsumowując - system zarządzania treścią pozwala na zorganizowane zarządzanie dokumentami – od ich tworzenia, poprzez edycję do ich publikacji i przechowywania.