PL EN

Siemens HiPath 3000

Tendencje do łączenia sieci telekomunikacyjnych i informatycznych w jednolitą strukturę stały się impulsem do stworzenia nowoczesnych serwerów teleinformatycznych, które przeznaczone są dla małego i średniego biznesu. Platforma serwerów teleinformatycznych HiPath pozwala wykorzystywać najnowocześniejsze rozwiązania systemowe transmisji głosu oraz danych, także z wykorzystaniem transmisji w sieciach IP.

Ze względu na swoje właściwości serwery telekomunikacyjne HiPath 3000 są jednostkami pozwalającymi zaspokoić zapotrzebowanie szerokiego spektrum klientów. Urządzenia te mogą pracować w korporacyjnej sieci telekomunikacyjnej - współpracują one ze sobą przy pomocy interfejsów S0, S2, wykorzystując przy tym protokół CorNet-N. Natomiast integracja z innymi, zaawansowanymi technologicznie, centralami abonenckimi (oferowanymi na polskim rynku) jest możliwa dzięki protokołowi sieciowemu Qsig.

Urządzenia HiPath mogą tworzyć jednolitą strukturę sieciową, co umożliwia ich użytkowanie nie tylko w małych i średnich firmach, ale również w oddziałach dużych koncernów. Systemy te mogą być zarządzane przy pomocy oprogramowania administracyjnego Assistant C/E (bezpośrednio lub zdalnie - poprzez sieć LAN za pomocą protokołu TCP/IP). Komunikacja pomiędzy użytkownikiem a centralą odbywa się na zasadach zgodnych z Microsoft Windows. Rozróżniane są dwa poziomy dostępu do urządzenia, poziom klienta i poziom serwisowy. Klient ma możliwość określania klas uprawnień nadawanych poszczególnym abonentom systemu.

Zdalny dostęp serwisowy umożliwia prowadzenie centralnego nadzoru. Rozwiązanie tego typu stosowane jest w przypadku pracy systemów w sieci korporacyjnej.

Siemens HiPath 3300
Siemens HiPath 3350
Siemens HiPath 3500
Siemens HiPath 3300 Siemens HiPath 3350 Siemens HiPath 3500
 

 


Siemens HiPath 3550
Siemens HiPath 3800

Siemens HiPath 3550 Siemens HiPath 3800

 

Rodzina systemów HiPath 3000 obejmuje pięć podsystemów, które w celu sprostania wymaganiom klientów, są dostępne w wersji stojącej lub do montażu ściennego oraz w wersji przeznaczonej do montażu w szafie 19”.

HiPath 3300

HiPath 3300 to nowoczesna platforma komunikacyjna integrująca dane i głos. W zależności od wariantu systemu można ją rozbudować do 24 konwencjonalnych abonentów telefonicznych. Po włączeniu HiPath 3300 do sieci LAN zgodnej z protokołem TCP/IP, można realizować równocześnie do 96 połączeń typu Voice over IP (VoIP) z wykorzystaniem telefonów IP lub oprogramowania telefonii IP.

Interaktywny system obsługi z użyciem wyświetlacza i przycisków dialogowych umożliwia łatwe i szybkie wybieranie funkcji w systemowych aparatach cyfrowych typu optiPoint 500, jak również w telefonach IP wykorzystujących protokół HFA.

HiPath 3000 w połączeniu z rozwiązaniami łączności bezprzewodowej HiPath Cordless EM umożliwia stworzenie spójnego systemu łączności z wykorzystaniem telefonów systemowych, w tym także aparatów typu DECT.

Dzięki specjalnym adapterom podłączonym bezpośrednio do telefonów optiPoint 500 możliwe jest dostosowanie funkcjonalności aparatu do potrzeb danego stanowiska pracy.

W przypadku istnienia filii i oddziałów terenowych firmy połączenia sieciowe z innymi systemami realizuje się za pomocą konwencjonalnych protokołów sieciowych CorNet-N i QSig lub połączeń między sieciami LAN pracującymi w oparciu o protokół TCP/IP.

Oprogramowanie zarządzające systemem jest wydajne niezależne o wielkości systemu. Poszczególne aplikacje integruje się z systemem w postaci dodatkowych modułów lub przyłącza za pośrednictwem otwartych interfejsów.

FUNKCJE STANDARDOWE:

 • Stanowisko końcowe, awizo.
 • Pukanie, rozmowa oczekująca.
 • Przekazywanie połączeń.
 • Języki wyświetlacza (ustalany indywidualnie).
 • Konferencja (wewnętrzna / zewnętrzna).
 • Zajęcie linii (automatyczne).
 • Muzyka podczas oczekiwania, zewnętrzne lub wewnętrzne źródło muzyki (opcja).
 • Tryb pracy dziennej / nocnej.
 • Parkowanie.
 • Oddzwanianie w przypadku zajętej linii lub braku odebrania (automatycznie).

HiPath 3350

Serwery teleinformatyczne HiPath 3350 to urządzenia w wykonaniu standardowym, centralowym z elementami serwerów teleinformatycznych, przeznaczone do zastosowania w sieciach telekomunikacyjnych i strukturalnych, wykorzystujących protokoły a/b, EDSS1 oraz TCP/IP. Systemy dedykowane są grupie małych przedsiębiorstw oraz oddziałom korporacji dysponującym sieciami telekomunikacyjnymi oraz strukturalnymi LAN.

Serwery obsługują do 8 łączy cyfrowych ISDN z interfejsem BRA (S0), 36 abonentów telefonii przewodowej, wykorzystującej aparaty cyfrowe optiPoint 500, standardowe aparaty analogowe oraz 16 urządzeń telefonii bezprzewodowej pracującej w standardzie DECT.

Urządzenia mają możliwość sieciowania za pomocą protokołów Cornet N oraz Qsig oraz komutację pakietów. Pozwala to poważnie ograniczyć koszty związane z transmisją mowy i danych pomiędzy siedzibami firmy.

FUNKCJE STANDARDOWE:

 • Stanowisko końcowe, awizo.
 • Pukanie, rozmowa oczekująca.
 • Przekazywanie połączeń.
 • Języki wyświetlacza (ustalany indywidualnie).
 • Konferencja (wewnętrzna / zewnętrzna).
 • Zajęcie linii (automatyczne).
 • Muzyka podczas oczekiwania, zewnętrzne lub wewnętrzne źródło muzyki (opcja).
 • Tryb pracy dziennej / nocnej.
 • Parkowanie.
 • Oddzwanianie w przypadku zajętej linii lub braku odebrania (automatycznie).

HiPath 3500

Serwery teleinformatyczne HiPath 3500 to urządzenia w wykonaniu 19'', przeznaczone do zastosowania w sieciach strukturalnych, wykorzystujących protokoły IP oraz standaryzowane protokoły telekomunikacyjne analogowe i cyfrowe ISDN (EDSS1) do transmisji danych i mowy.

Urządzenia dedykowane są małym i średnim przedsiębiorstwom dysponującym siecią strukturalną LAN.

Serwery obsługują do 60 kanałów łączy cyfrowych ISDN z interfejsem BRA (S0)/ PRA (S2), 48 abonentów telefonii przewodowej, wykorzystującej aparaty cyfrowe optiPoint 500, standardowe aparaty analogowe oraz 32 urządzeń telefonii bezprzewodowej pracującej w standardzie DECT. Najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest tzw. IP trunking, czyli możliwość sieciowania systemów za pomocą protokołów Cornet N oraz Qsig przez komutację pakietów. 

Jak wszystkie systemy z rodziny HiPath 3000 mogą być programowane i utrzymywane centralnie za pomocą narzędzi serwisowych z wykorzystaniem sieci IP (Line Modul Interfejs 10 Mbit/s z protokołem TCP/IP), ISDN (zintegrowany modem cyfrowy) lub analogowej (zintegrowany modem analogowy).

Urządzenia mogą zostać doposażone w karty rutera i bramy HG 1500 z interfejsami typu Ethernet 10/100 MBit/s. Umożliwiają one realizację usług telefonii IP, obsługi do 192 aplikacji telefonii VoIP optiClient 130. Klienci sieci LAN, użytkownicy aparatów systemowych i analogowych, a także agenci firmowego centrum informacyjnego mogą korzystać z funkcjonalności zintegrowanego systemu rozdziału połączeń ACD (Automatic Call Distribution) przekazywania wiadomości (Unified Messaging) i usług Call Center HiPath ProCenter Office oraz rozwiązań jedno- i wielostanowiskowych CTI.

FUNKCJE STANDARDOWE:

 • Stanowisko końcowe, awizo.
 • Pukanie, rozmowa oczekująca.
 • Przekazywanie połączeń.
 • Języki wyświetlacza (ustalany indywidualnie).
 • Konferencja (wewnętrzna / zewnętrzna).
 • Zajęcie linii (automatyczne).
 • Muzyka podczas oczekiwania, zewnętrzne lub wewnętrzne źródło muzyki (opcja).
 • Tryb pracy dziennej / nocnej.
 • Parkowanie.
 • Oddzwanianie w przypadku zajętej linii lub braku odebrania (automatycznie).

HiPath 3550

Serwery teleinformatyczne HiPath 3550 to urządzenia w wykonaniu standardowym, centralowym z elementami serwerów teleinformatycznych, przeznaczone do zastosowania w sieciach telekomunikacyjnych i strukturalnych, wykorzystujących protokoły a/b, EDSS1 oraz TCP/IP. Systemy dedykowane są grupie małych i średnich przedsiębiorstw oraz oddziałom korporacji dysponującym sieciami telekomunikacyjnymi oraz strukturalnymi LAN.

Serwery obsługują do 60 kanałów łączy cyfrowych ISDN z interfejsem BRA (S0)/ PRA (S2), 108 abonentów telefonii przewodowej, wykorzystującej aparaty cyfrowe optiPoint 500, standardowe aparaty analogowe oraz 64 urządzeń telefonii bezprzewodowej pracującej w standardzie DECT.

Urządzenia mają możliwość sieciowania za pomocą protokołów Cornet N oraz Qsig oraz komutację pakietów. Pozwala to poważnie ograniczyć koszty związane z transmisją mowy i danych pomiędzy siedzibami firmy.

FUNKCJE STANDARDOWE:

 • Stanowisko końcowe, awizo.
 • Pukanie, rozmowa oczekująca.
 • Przekazywanie połączeń.
 • Języki wyświetlacza (ustalany indywidualnie).
 • Konferencja (wewnętrzna / zewnętrzna).
 • Zajęcie linii (automatyczne).
 • Muzyka podczas oczekiwania, zewnętrzne lub wewnętrzne źródło muzyki (opcja).
 • Tryb pracy dziennej / nocnej.
 • Parkowanie.
 • Oddzwanianie w przypadku zajętej linii lub braku odebrania (automatycznie).

HiPath 3800

HiPath 3800 jest systemem rodziny HiPath 3000 o największych możliwościach rozbudowy. Nowa wersja oprogramowania pozwala na podłączenie do systemu do 384 abonentów wykorzystujących aparaty analogowe, cyfrowe OptiPoint 500 oraz urządzenia ISDN.

W ogólnej liczbie 384 abonentów może pracować do 250 abonentów telefonii bezprzewodowej Cordless EM.

System HiPath 3800 współpracuje z siecią miejską ISDN za pomocą 180 kanałów łączy typu BRA, PRA, analogowych. W systemie może pracować do 500 abonentów IP Współpraca z innym systemami telekomunikacyjnymi przebiega za pomocą protokołów CorNet-N oraz Qsig poprzez 180 kanałów cyfrowych BRA, PRA oraz analogowych E&M. HiPath 3800 został zaprojektowany jako wersja wolnostojąca urządzenia przygotowana także do montażu w szafie 19”.

FUNKCJE STANDARDOWE:

 • Stanowisko końcowe, awizo.
 • Pukanie, rozmowa oczekująca.
 • Przekazywanie połączeń.
 • Języki wyświetlacza (ustalany indywidualnie).
 • Konferencja (wewnętrzna / zewnętrzna).
 • Zajęcie linii (automatyczne).
 • Muzyka podczas oczekiwania, zewnętrzne lub wewnętrzne źródło muzyki (opcja).
 • Tryb pracy dziennej / nocnej.
 • Parkowanie.
 • Oddzwanianie w przypadku zajętej linii lub braku odebrania (automatycznie).