PL EN

Usługi teletechniczne

O firmie

Oferujemy realizację przedsięwzięć począwszy od koncepcji, poprzez opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, dostawę kabli i urządzeń, wykonanie instalacji, pomiary oraz uruchomienie urządzeń i systemów.

Świadczymy usługi szerokiego wsparcia technicznego obejmujące: analizę potrzeb użytkownika, wybór rozwiązania, pośrednią i bezpośrednią współpracę przy tworzeniu projektów technicznych systemów komunikacyjnych lub samodzielne ich wykonywanie wraz z nadzorem nad ich wdrażaniem jak również szeroko pojęte doradztwo w tym zakresie.

Nasza oferta obejmuje:

 • Sieci WAN/LAN/MAN w oparciu o najnowsze technologie transmisyjne, także bezprzewodowe - w pełni redundantnych i zgodnych z zasadami bezpieczeństwa
 • Prace kablowe w zakresie nisko-prądowych sieci budynkowych
 • Budowa kanalizacji teletechnicznych wraz z siecią światłowodową
 • Sieci VPN realizowanych w warstwie II oraz III modelu ISO OSI
 • Segmentów Sieci typu Data Center
 • Sieci telefonii stacjonarnej opartej o technologie ISDN
 • Segmentów zarządzania siecią IP
 • Wykonywanie przewiertów sterowanych

Nasze grupy wykonawcze wyspecjalizowane w danej branży wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt, narzędzia i przyrządy pomiarowe pozwalające sprawnie wykonywać prace montażowe i instalatorskie z zachowaniem należytych parametrów i jakości.

Zakres projektowania i wykonawstwa

Oferujemy szerokie spektrum usług z zakresu projektowania i wykonawstwa obejmujące cztery typy systemów: telekomunikacja, teleinformatyka, teletransmisja i elektroenergetyka.

Systemy oraz sieci telekomunikacyjne:

 • Klasyczne sieci telefoniczne POTS - linie światłowodowe, sieci magistralne, rozdzielcze i abonenckie.
 • Systemy cyfrowych sieci dostępowych FITL oraz RITL:
  • Pasywne sieci optyczne PON,
  • Aktywne sieci optyczne AON,
  • Systemy dostępu radiowego,
  • Interaktywne systemy telewizji kablowej,
  • Dystrybucyjne i abonenckie sieci bezprzewodowe TDMA i CDMA.

Systemy teletransmisyjne PDH i SDH

 • Systemy zarządzania siecią TMN,
 • Systemy abonenckie PABX.

Systemy teleinformatyczne:

 • Systemy okablowania strukturalnego oparte o dowolne technologie dostępne na rynku
 • Światłowodowe sieci szkieletowe,
 • Dostawa i uruchomienie sprzętu aktywnego dla sieci LAN/WAN,
 • Integracja systemów sterowania i automatyki w przemyśle i budownictwie,
 • Projektowanie i wdrażanie dużych hierarchicznych systemów sterowania, wizualizacji i zbierania danych,
 • Kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z modernizacją i automatyzacją linii produkcyjnych i procesów technologicznych,
 • Inteligentne budynki:
  • Systemy automatyki budynków (w oparciu o technologię LON WORKS),
  • Systemy zdalnego rozliczania mediów,
  • Systemy telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, przeciwpożarowe.

Systemy oraz sieci elektroenergetyczne:

 • Napowietrzne i kablowe linie energetyczne niskiego i średniego napięcia:
  • Napowietrzne linie izolowane
  • Kablowe linie niskiego i średniego napięcia
 • Stacje transformatorowo-rozdzielcze wnętrzowe do 110 kV.
 • Rozdzielnice, stycznikownie, baterie kondensatorowe,
 • Instalacje siły, sterowania, sygnalizacji, oświetlenia i automatyki w budownictwie przemysłowym, energetyce i ochronie środowiska,
 • Wszelkie instalacje elektryczne dla budownictwa mieszkaniowego i obiektów użyteczności publicznej,
 • Instalacje AKPiA, wentylacji i klimatyzacji,
 • Szynoprzewody magistralne i rozdzielcze,
 • Remonty i modernizacje urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • Rozruch, badanie i pomiary przemysłowych systemów automatyki i sterowania,
 • Rozruch rozdzielni niskiego i średniego napięcia, stacji transformatorowych,
 • Oświetlenia zewnętrzne placów i dróg.